آموزش مایا : مدلسازی خودرو برای تولید از The Gnomon Workshop

در این ورکشاپ, James Schauf گردش کار و مهارت خود را برای مدلسازی خودرویی الهام گرفته شده از فیلم Mad Max با شما به اشتراک خواهد گذاشت.

جیمز کارش رو با جمع آوری تصاویر مرجع که الهام بخش و هدایتتگر اصلی در طراحی و مدل سازی است آغاز میکند.سپس با یک رویکرد برنامه ریزی شده به مدلسازی یک بلوک که پایه و اساس کار است خواهد پرداخت.

جیمز در حالی که تمرکز خود را بر روی توپولوژی های تمیز و تکنیک های مدل سازی مورد استفاده در تولید قرار می دهد، از طریق جریان کار خود به صورت منظم حرکت میکند تا به شما اطمینان بیشتری در مدل سازی دهد.

این کارگاه فقط برای مدل سازی خودرو نیست، بلکه به شما راهنمایی ها و ترفندهایی که می تواند سرعت و کیفیت خود را در هنگام برخورد با هر پروژه مدلسازی اجسام سخت در مایا را انجام میدهد.

ادامه خواندن “آموزش مایا : مدلسازی خودرو برای تولید از The Gnomon Workshop”

آموزش شبیه سازی واقعی مو در مایا و زیبراش از کمپانی Udemy

در این دوره آموزش با مدلسازی پیشرفته مو توسط زیبراش و مایا آشنا خواهیم شد.این آموزش توسط وبسایت Udemy در مدت زمان 1 ساعت و 30 دقیقه تولید شده است.

در ابتدا Shane King (مدرس دوره) اصول اولیه را به ما آموزش خواهد داد.سپس کارمون رو با یک مثال شروع میکنیم.یاد میگیریم که چگونه Fibermesh را تولید کنید، و آن را با کنترل کامل ترسیم کنید.

این دوره شامل یک اسکریپت است که لایه های مختلف صادر شده به عنوان منحنی از Zbrush، و تبدیل آنها به گروه های Hairsystems و PFX سکته مغزی مو به صورت منظم در یک کلیک یک دکمه سازماندهی شده است.

ادامه خواندن “آموزش شبیه سازی واقعی مو در مایا و زیبراش از کمپانی Udemy”