دانلود مقاله ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای محیط

چکیده:

بام سبز بامی است که با محیط کشت روینده پوشانده میشود. ایجاد سبزینگی در فضای پشت بام بر آب و هوای شهر و منطقه و هوای داخل ساختمان تأثیر مثبت داشته و با ممانعت از تابش اشعههای خورشیدی در خنکسازی فضا نقش دارد. این خنکسازی با کاهش نوسانات گرمایی بر روی سطح خارجی بام و از طریق افزایش ظرفیت گرمایی بام صورت میگیرد که فضای زیر بام را در تابستان خنک نگه داشته و میزان گرمایش را در طی زمستان افزایش میدهد.
یکی از راهکارهایی که برای کاهش مصرف انرژی در شهرهای کلان پیشنهاد میشود، احداث باغ بام است. باغ بام یا بام سبز چنانچه صحیح طراحی و اجرا و در آن ملاحظات اقلیمی در نظر گرفته شود علاوه بر مزایای مختلف میتواند تا حد زیادی به کاهش مصرف انرژی کمک کند.

در این تحقیق مزایای بام سبز مورد ارزیابی قرار گرفته و برای اثبات این فرضیه که “”بام سبز و چگونگی طراحی آن نقش مؤثری در کاهش انتقال حرارت دارد”” از نرمافزاری تحلیلی به نام انسیس استفاده شده است. سه نمونه بام معمولی، بام سبز معمولی، بام سبز با جزییات اجرایی خاص (لایه فایبرگلاس) آنالیز شده و انتقال حرارت آنها مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفت و معلوم شد که بام سبز نسبت به بام معمولی 50 درصد انتقال حرارت کمتری دارد و بام سبز با لایه فایبرگلاس نسبت به بام سبز اجرایی 40 درصد بهینهسازی شده است. سایهاندازی و خنکسازی تبخیری گیاهان و همچنین لایههای سقف به عنوان عایق تأثیر مؤثری در کاهش انتقال حرارت دارند. 
رویکرد این پژوهش علمی- کاربردی بوده است. روش تحقیق در بخشهای مربوط به مزایای بام سبز، توصیفی و نوع تحقیق، کیفی و در بخشهای مربوط به تحلیل نرمافزاری نوع تحقیق کمی و روش، تحلیلی بوده است. ادامه خواندن “دانلود مقاله ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای محیط”

دانلود مقاله:تقویت حس تعلق به مکان با ایجاد یک محور عابرمدار شهری

اینبار با یک مقاله معماری در خدمت شما دوستان هستیم،موضوع مقاله تقویت حس تعلق به مکان با ایجاد یک محور عابرمدار شهری(پیاده راه) در جهت ارتقای هویت شهری هست

اولین همایش ملی جغرافیا،شهرسازی و توسعه پایدار .تهران اسفند 1392
مهندس سعید امیری فر،کارشناس ارشد معماری ادامه خواندن “دانلود مقاله:تقویت حس تعلق به مکان با ایجاد یک محور عابرمدار شهری”

دانلود مقاله سیستم حرارتی گرمایش از کف

download

سیستم حرارتی گرمایش از کف که انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادی در فرآیند گرمایشی آن دارد، درمقایسه با سایر سیستم‌های حرارتی نه تنها در صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی بلکه در مقوله رفاه و آسایش ساکنان ساختمان‌ها دارای نقاط قوت بسیاری می‌باشد. در سال‌های اخیر، سیستم گرمایشی از کف در کشورهای اروپائی و آمریکا بسیار متداول شده است و دلیل این گسترش روزافزون بهینه بودن مصرف انرژی، توزیع یکسان گرما در تمامی سطح و فضا و دوری از مشکلات موجود در سایر روش‌ها، به عنوان مثال سیاه شدن دیوارها، گرفتگی و پوسیدگی لوله‌ها و… می‌باشد. استفاده از روش گرمایش از کف جهت گرمایش محل سکونت از دیرباز به طرق مختلف انجام می‌گرفته است. بطوریکه رومی‌ها زیر کف را کانال کشی کرده و هوای گرم را از آن عبور می‌دادند و کره‌ای‌ها دود حاصل از سوخت را قبل از اینکه از دودکش عبور کند از زیر کف انتقال می‌دادند. در سال 1940 نیز فردی بنام سام لویت برای این منظور لوله‌های آب گرم را در زیر کف قرار داد. در کشور ایران نیز درمناطق کوهستانی و سردسیر از جمله آذربایجان این روش مورد استفاده قرار می‌گرفته، که بیشترین مورد استفاده آن درحمام‌ها بود.

ادامه خواندن “دانلود مقاله سیستم حرارتی گرمایش از کف”