سبک روکوکو Rococo Architecture

title


روکوکو ، سبک معماری مخصوص طراحی داخلی و هنرهای دکوراتیو است که در فرانسه پدید آمد و به شکل وسیعی در اروپا در قرن 18 مورد استفاده قرار گرفت .احتمالا ریشه لغوی آن از فرانسه در ابتدا ، روکولیله و کوکولیله به معنای سنگ و پوسته بوده است ، فرمهای طبیعی از دکوراسیون باروک ایتالیایی در طراحی باغ ها و طراحی های داخلی اقتباس شده است .

در مقابل بلند پروازی و انعطاف سبک باروک ، روکوکو هنر پالایش نفس و خطی بود .Juste Aurèle Meissonier و Nicholas Pineau کمک شایانی در گسترش این سبک در سرتاسر اروپا کردند .بافنده های فرانسوی ، نجارها و برنزکارها مسیر را ادامه داده و عناصری را همانند المان های عربی ، طاقچه ها ، کتیبه ها ، شاخ و برگ و گل و بامبو به این سبک اضافه کردند . در فرانسه اصلی ترین صاحبان این سبک نقاشهایی مثل Watteau , Boucher و Frangonard بودند و آرشیتکت هایی همانند Robert de cotte و Gilles Marine و بعدها Jacques Ange Gabriel . زمانی که روکوکو به آلمان و اتریش رسید François de Cuvilliès در این سبک پیشگام بود . روکوکوی ایتالیا به خصوص در ونیز به نحو شگفت آوری با تزئینات درخشان دکوراتیو به خصوص در کارهای نقاش معروفTiepolo دیده می شود . در این ضمینه می توان از مبلمان Thomas Chippendale در انگلیس یاد کرد . در بین سالهای 1660 تا 1670 روکوکو به شدت با معماری کلاسیک رقابت می کرد که با ورود لوئی شانزدهم به اوج دوران خود رسید . ادامه خواندن “سبک روکوکو Rococo Architecture”

دانلود مقاله پاورپوینت شیوه معماری اصفهانی

99575671882028498403q

شیوه اصفهانی :
معماري بومي آذربايجان پديد آورنده ي 3 سبك معماري پارسي، آذري و اصفهاني است و بنابراين جايگاه ارزنده اي در معماري ايراني در قبل و بعد از اسلام دارد. žشيوه ي معماري اصفهاني از نظر دوره بندي تاريخي عبارت است از معماري دوران صفوي، افشاري، زنديه و قاجاري. žقره قويونلوها حكومتي بودند كه ناآرامي هاي اواخر دوران تيموري را پايان دادند و خود سرانجام توسط شاه اسماعيل صفوي در سال 908 ه.ق منقرض و حكومت صفويه بر سر كار آمد. žپس از شاه اسماعيل اول كه تبريز پايتخت وي بود، پسرش شاه طهماسب و سپس شاه اسماعيل دوم به حكومت رسيد كه پايتخت را از تبريز به قزوين منتقل كرد. žپس از شاه طهماسب، شاه عباس كبير به سلطنت رسيد كه پايتخت را در سال 1006ه.ق به اصفهان منتقل كرد و در همين دوره است كه اصفهان به نهايت آبادي خود مي رسد. žسه شهر اصفهان، كرمان و شيراز شهرهايي هستند كه در زمان صفويه طرح هاي بزرگ شهرسازي و معماري در آنها اتفاق مي افتد. žاصفهان اين دوره تبديل به پايتخت يك امپراتوري بزرگ مي شود و جهانگردان آن دوران نظير شاردن آن را با لندن برابر مي دانند. žطرح شاه عباس براي اصفهان يك طرح كلان معماري و شهرسازي است كه در حال حاضر به دليل بي لياقتي دوران قاجار بسياري از اين بناها از بين رفته اند. žاز طرح بزرگ دوران شاه عباس تنها خيابان چهارباغ، ميدان نقش جهان و بناهاي اطراف آن بافي مانده اند.

ادامه خواندن “دانلود مقاله پاورپوینت شیوه معماری اصفهانی”