آموزش مدلسازی ستون و احجام ارگانیک در راینو

دوره Pluralsight – Modeling Architectural Columns in Rhino به شما نحوه مدلینگ ستون و سرستون های معماری را آموزش میدهددر این دوره با استفاده از ابزارها و روشهایی که برای معماران و طراحان مفید است آشنا خواهد ساخت و با مشاهده این آموزش شما میتونید اشکال ارگانیک و پیچیده و فرم های انتزاعی را با استفاده از نرم افزار Rhino مدلسازی کنید و برای طراحی بناهای کلاسیک و تاریخی از آن استفاده کنید

در ادامه این آموزش را بصورت رایگان از هواداران معماری دریافت کنید ادامه خواندن “آموزش مدلسازی ستون و احجام ارگانیک در راینو”