آموزش مدل سازی یک معبد رومی تردی مکس Autodesk 3DSMax Architectural Visualization Modeling

 

MASTER.jpg

آموزش مدل سازی یک معبد رومی با استفاده از ابزارهای متنوع مدل سازی در نرم افزار تری دی مکس در مدت زمان 7 ساعت از شرکت cmiVFX .
ادامه خواندن “آموزش مدل سازی یک معبد رومی تردی مکس Autodesk 3DSMax Architectural Visualization Modeling”