دانلود مدل سه بعدی از صندلی TurboSquid – Egg Chair

در این پست یک مدل آماده سه بعدی از صندلی تخم مرغی برای دانلود قرار داده شده است.صندلی تخم مرغ توسط آرنه جاکوبسون در سال 1958 برای هتل رادیسون SAS در کپنهاگ طراحی شده است. فایل فشرده همراه با فایل حاوی بافت و نقشه چرم دست انداز است ادامه خواندن “دانلود مدل سه بعدی از صندلی TurboSquid – Egg Chair”